“รับออกแบบโครงสร้างบ้าน โดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์”

Let's talk about your project

Creating a space to live
& grow

robin-spielmann-591331-unsplash

รับออกแบบคำนวณโครงสร้างบ้าน
และเขียนแบบโครงสร้าง

robin-spielmann-5913311-unsplash

รับทำแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

robin-spielmann-5913312-unsplash

รับประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รับออกแบบคำนวณโครงสร้างบ้าน
และเขียนแบบโครงสร้าง

Our approach is unique: it aims to build a long-term relationship with its clientele. Maintaining your home is essential to preserve its value and we work with you to assist you with your projects in order to make your dreams YOUR reality.

pexels-photo-323775

1.1 บ้านพักอาศัยความสูงไม่เกิน 4 ชั้น
(โดยที่ความสูงชั้นใดชั้นหนึ่งไม่เกิน 5.00 เมตร)

  • ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างกรณีโครงสร้างปกติ (ตร.ม.ละ) 30 บาท
  • ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง  กรณีโครงสร้างช่วงยื่นเกิน 2.50 ม.หรือ ความกว้างช่วงเสาเกิน 6.00 ม. (ตร.ม.ละ) 60 บาท 

1.2 สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ (ความลึกไม่เกิน 2.50 เมตร)

  • ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง  (ลบ.ม.ละ) 100 บาท

1.3 รั้ว โครงสร้าง คสล.

  • ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง  (เมตร.ละ) 20 บาท

1.4 กำแพงกันดิน (ความสูงไม่เกิน 2.50 เมตร)

  • ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง  (ตร.ม.ละ) 200 บาท

1.5 ถนน คสล.

  • ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง  (ตร.ม.ละ) 10 บาท

1.6 ค่าดำเนินการ และค่าวิชาชีพ เพิ่มเติมจากข้อ 1.1 - 1.5 สำหรับอาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น (งานละ) 3,000 บาท

1.7 ค่าดำเนินการ และค่าวิชาชีพ เพิ่มเติมจากข้อ 1.1 สำหรับอาคารสูง 3 ชั้น (งานละ) 4,000 บาท

1.8 ค่าดำเนินการ และค่าวิชาชีพ เพิ่มเติมจากข้อ 1.1 สำหรับอาคารสูง 4 ชั้น (งานละ) 5,000 บาท

1.9 กรณีโครงการจัดสรร หลังที่ 2 และ/หรือกรณีพลิกแบบคิดค่าบริการ 50% ของหลังแรก

1.10 กรณีโครงการจัดสรรค่ารับรองการออกแบบหลังที่ 3 และ/หรือหลังถัดไป
หลังที่ 3 – หลังที่ 10 คิดค่าบริการ 25% ของหลังแรก ขั้นต่ำหลังละ 2,000 บาท

  • หลังที่ 11 – หลังที่ 50 คิดค่าบริการ 20%  ของหลังแรก ขั้นต่ำหลังละ 1,500 บาท
  • หลังที่ 51 – หลังที่ 100 คิดค่าบริการ 15%  ของหลังแรก ขั้นต่ำหลังละ 1,000 บาท

pexels-photo-323774

รับทำแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

รับประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ค่าบริการงาน ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
(ตร.ม.ละ) 30 บาท (เริ่มต้น 4,000 บาท)

rawpixel-799380-unsplash
12-pricing1
career.jpg
เกี่ยวกับเรา

ทีมงาน Sirinon Engineering & Design

ให้บริการออกแบบโครงสร้างบ้านและอาคารพักอาศัย เขียนแบบโครงสร้าง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง รวมถึงรับให้คำปรึกษาการก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกรผู้มีประสบการณ์”

ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อทีมงานได้ที่
Sirinon Engineering & Design